Praktiskie aspekti

Lai gan pieteikuma iesniegšana Ārstniecības riska fondā izskatās vienkārša,  kaitējuma noteikšanas process nav caurspīdīgs, tāpēc var sagādāt pieteikuma iesniedzējam pārsteigumus.

Jūsu pieteikums par atlīdzības izmaksu no Ārstniecības riska fonda  jāiesniedz Nacionālajā veselības dienestā, taču šī iestāde neizskata to pēc būtības, bet gan pārsūta pieteikumu Veselības inspekcijai.

Veselības inspekcijas cilvēku resurss ir nepietiekams, tādēļ gandrīz visi pieteikumi par atlīdzības izmaksu tiek pagarināti uz maksimālo likumā pieļaujamo termiņu – viens gads. Mūsu pieredzē neviens pieteikums nav izskatīts sešu mēnešu termiņā, taču vairākkārt ir pārsniegts lietas izskatīšanas maksimālais viena gada termiņš.

Jūsu iespējas ietekmēt lietas virzību, laikā, kad lieta atrodas Veselības inspekcijā ir ierobežotas. Jums ne vien nav iespēja pārspriest ekspertīzes gaitu ar ekspertu, kas nozīmēts Jūsu lietas izskatīšanai, bet nav iespējas pat iepazīties ar Jūsu lietas materiāliem. Tikai eksperts izlemj vai viņš vēlās uzklausīt Jūsu viedokli, taču iesaistīto ārstniecības iestāžu viedoklis tiek uzklausīts vienmēr. Potenciāli atbildīgie ārsti tiekas ar ekspertiem un sniedz savus, bieži ļoti izvērstos un ar medicīniskās literatūras atsaucēm pamatotos paskaidrojumus. Tas, protams, neatņem Jums iespējas savus apsvērumus iesniegt rakstveidā. Tomēr nav garantiju, ka iesniegtie dokumenti tiek ņemti vērā ekspertīzes procesā. Pastāv liela iespēja, ka eksperts, kurš, bieži vienpersoniski,   vērtēs jūsu lietu, nebūs speciālists tajā medicīnas jomā, kur speciālistiem nav veicies ar jums sniegto ārstniecisko palīdzību. Jums ir tiesības vērsties ar lūgumu piesaistīt vispārzināmas autoritātes Jūsu gadījuma izskatīšanā, bet ekspertam nav pienākums izpildīt Jūsu lūgumus.

Pēc ekspertīzes lietas materiāli nonāk  atpakaļ Nacionālajā veselības dienestā. Šī iestāde nepārbauda Veselības inspekcijā veikto ekspertīzi, bet gan pieņem lēmumu pamatojoties uz to. Pat ja Jūs konstatēsiet neatbilstības Veselības inspekcijas veiktajā ekspertīzē būs sarežģīti,  kaut ko šajā sakarā darīt, jo Veselības inspekcija visbiežāk savas ekspertīzes rezultātus nosūta Nacionālajam veselības dienestam lēmuma pieņemšanas termiņa pēdējās dienās, kā rezultātā trūkst laiks pārspriest jebkādus ekspertīzes trūkumus.

Pēc Nacionālā veselības dienesta lēmuma saņemšanas Jums ir iespēja to apstrīdēt Veselības ministrijā, taču jāņem vērā, ka visi Jūsu argumenti tiks nosūtīti uz Veselības inspekciju, kur tos, visdrīzāk,  izskatīs tas pats eksperts, kas gatavojis sākotnējo ekspertīzi. Mūsu pieredzē, Inspekcija nemaina savu sākotnējo viedokli. Ministrijai nav resursu, lai veiktu pārbaudi saviem līdzekļiem, līdz ar to Inspekcijas paskaidrojumam ir liels svars.

Ministrijas lēmuma pārsūdzēšanu būs iespējams veikt tiesā.

Administratīvajā tiesā, kur jāvēršas ar prasības pieteikumu, pretējo pusi pārstāvēs Veselības inspekcijas, Nacionālā veselības dienesta un Veselības ministrijas juristi un eksperts, kas veicis ekspertīzi; tādējādi iestādes un ierēdņi, uz kuru atbalstu likāt cerības, pārvērtīsies par Jūsu pretiniekiem.

Ja neorientējaties medicīnas un juridiskos jautājumos, nepārvaldāt latviešu valodu  un nepieciešama palīdzība risināt sarunas ar ārstiem, slimnīcām un valsts iestādēm, vai ja radusies konflikta situācija, zvaniet mums pa tālruni 29212239.