Pakalpojumi

SIA “Riska fonda konsultācijas” ir uzņēmums, kas pārstāv pacienta tiesības un intereses, saskaroties ar kaitējumu, kas radies ārstēšanas rezultātā, un palīdz saņemt kompensācijas no Ārstniecības riska fonda. Mēs esam vieni no retajiem Latvijā, kas, balstoties ilggadejā darba pieredzē, lieliski saprot veselības aprūpes sistēmas darbību un ir gatavi palīdzet pacientiem, kas no šīs sitēmas ir cietuši.

Lai gan pacientam ir iespēja sākotnējo Nacionālā veselības dienesta lēmumu apstrīdēt Veselības ministrijā un pārsūdzēt tiesā, tomēr gan Nacionālais veselības dienests, gan Veselības ministrija, gan arī tiesa savus lēmumus balsta uz sākotnējo atzinumu, kuru sastāda Veselības inspekcijas ārsts – eksperts. Cilvēkam, kas nav pieredzējis mediķis var būt grūti izprast ārsta eksperta atzinumu – tā vājās un stiprās puses. Mēs palīdzēsim Jums to izdarīt un nepieciešamības gadījumā tiesā spēsim argumentēt papildus neatkarīgas ekspertīzes nepieciešamību.

Kādus pakalpojumus Jūs saņemsiet:

1. Ar Jūsu negadījumu un tā medicīnas vēsturi iepazīsies pieredzējis sertificēts mediķis.

2. Mēs aizpildīsim Ārstniecības riska fonda  pieteikuma formu un uzsāksim administratīvo procesu kaitējuma atlīdzības izmaksai.

3. Mēs rūpīgi sekosim līdzi administratīvā procesa virzībai, vēršot Veselības inspekcijas uzmanību uz lietā būtiskiem apstākļiem.

4. Diemžēl, lielākā daļa pieteikumu pēc atlīdzības no Ārstniecības riska fonda Nacionālajā veselības dienestā tiek noraidīti. Mēs nodrošināsim nepamatotu izmaksas atteikumu apstrīdēšanu Veselības ministrijā un pārsūdzēšanu tiesā.

5. Pastāvot pamatotām aizdomām par sākotnējā Veselības inspekcijas ārsta eksperta atzinuma pareizību, lūdzam tiesu nozīmēt neatkarīgu ekspertīzi.

5. Komplicētos gadījumos  varam piesaistīt neatkarīgus ārzemju ekspertus.